Contact

Secretariaatsadres: Begoniastraat 27, 7581 HT Losser
Bankrekeningnummer: NL74INGB0005935379
KvK nummer: 40076902

Aanmelden nieuwe leden Solo Aktief
Ma. t/m vrij. van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
Telefoonnr.: 06-11284607
E-mail: info@soloaktief.nl
Meer informatie voor potentiële leden vind je bij lid worden.

Log in om te telefoonnummers van de bestuursleden te zien.

Bestuur
Johan Pol  (voorzitter)
Vacature (secretaris)
Linda Brand (penningmeester)
Marijke de Jonge (PR en introductie)
Frans Swaters (activiteiten)
Piet van Herwijnen (PR en introductie, tevens waarnemend secretaris)
Ben Zeelen (webmaster)

E-mail adressen
Aanmelden nieuwe leden en informatie: info@soloaktief.nl
Bestuur: bestuur@soloaktief.nl
Webmaster: webmaster@soloaktief.nl