Privacy

Solo Aktief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Wij zullen jouw persoonsgegevens dan ook altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Solo Aktief legt de volgende persoonsgegevens vast:
– Voor- en achternaam
– E-mail adres
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Waarom legt Solo Aktief persoonsgegevens vast
– Innen van contributie
– Verzenden van e-mails m.b.t. activiteiten
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is (zoals organiseren activiteit)
– Een account voor jou aan te kunnen maken om op de website van Solo Aktief in te kunnen loggen

Wie kan jouw persoonsgegevens inzien?
Jouw volledige persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door de penningmeester en de contactpersoon. Een beperkt deel van jouw gegevens door de overige bestuursleden en de beheerder van de website www.soloaktief.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens worden bij beëindiging van het lidmaatschap onmiddellijk verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Solo Aktief deelt jouw gegevens nooit met derden!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar bestuur@soloaktief.nl.
Als jij jouw gegevens laat verwijderen dan heb je ook geen toegang meer tot de beschermde gegevens op de website van Solo Aktief.
Als je van mening bent dat jouw gegevens niet juist gebruikt worden laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar bestuur@soloaktief.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Solo Aktief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Door de penningmeester zal er ongeveer 9 keer per jaar een back-up van de persoonsgegevens worden gemaakt op een usb-stick die dan bij een ander bestuurslid in bewaring wordt gegeven.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bestuur@soloaktief.nl.
Ben je niet tevreden met de reactie dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Website Solo Aktief – foto’s.
Iedereen kan naar de website van Solo Aktief en daar algemene gegevens zien, zoals de foto’s in de header. Dit zijn die brede foto’s bovenin de website die telkens wisselen.
Als daar nieuwe foto’s bij worden geplaatst zullen dat foto’s zijn waarop niemand duidelijk herkenbaar is of er moet daar tostemming voor zijn gevraagd.
In de beveiligde omgeving die ieder lid kan bereiken door in te loggen kun je ook foto’s bekijken van een aantal activiteiten.
Aangezien deze foto’s alleen door de leden die zijn ingelogd te zien zijn zal hier iets minder streng mee om worden gegaan. Staat er een foto in deze beschermde omgeving waartegen jij alsnog bezwaar hebt maak dit dan kenbaar via webmaster@soloaktief.nl.

Website Solo Aktief – activiteiten.
De algemene gegevens van de activiteiten is door iedereen te bekijken.
De gegevens m.b.t. de plaats en organiserend lid is alleen in de beschermde omgeving te zien. Dat betekent dat alleen een ingelogd lid deze kan zien.
Hier worden ook het telefoonnummer en/of e-mail vermeld van de organisatoren van die activiteit.