Ledeninformatie

Betaling contributie

De contributie is € 25,00 per half jaar.

De contributie kan worden voldaan door overmaking op rek.nr. NL74INGB0005935379 t.n.v. Solo Aktief – Enschede

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van Solo Aktief dient minimaal vier weken voor het verstrijken van een lidmaatschapsperiode te geschieden bij de penningmeester. Indien hieraan niet is voldaan, is weer voor een volle periode van zes maanden contributie verschuldigd.

Opzeggen kan tevens ook via een e-mail aan het bestuur.

Deelname aan activiteiten

Voor het organiseren van een aantal activiteiten moeten we van tevoren weten hoeveel mensen er deelnemen.

In de agenda staat bij dergelijke activiteiten altijd: Opgave vóór.
Je kunt je opgeven door:

  • te bellen met het bij de activiteit genoemde telefoonnummer;
  • een e-mail te sturen naar het bij de activiteit genoemde e-mail adres;
  • of geef je op bij de contactpersoon van die activiteit.

Voor activiteiten zonder de vermelding opgave, hoef je je niet vooraf aan te melden, dus ook niet als er een contactpersoon bij vermeld staat.

Afmelden voor activiteiten

Mocht je, om welke reden dan ook, alsnog besluiten niet deel te nemen aan een activiteit waarvoor je je hebt opgegeven, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij geen onnodige kosten maken. Aan- en afmelden doe je bij dezelfde persoon. Als er inmiddels kosten zijn gemaakt (bijv. een kaart gekocht) ben je verplicht deze kosten te vergoeden, tenzij wij die kaart of plaats aan een ander lid kunnen doorverkopen.

Wijzigingen aan activiteiten

Solo Aktief behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, activiteiten of delen daarvan te wijzigen of te annuleren. Het kan namelijk gebeuren dat door bepaalde omstandigheden (bijv. foutieve informatie van derden), activiteiten niet door kunnen gaan of (gedeeltelijk) aangepast moeten worden. Betrokken leden zullen hierover (indien noodzakelijk en voor zover mogelijk), altijd ingelicht worden.

Benzinegeld

Advies bestuur, om voor alle inzittenden inclusief bestuurder € 0,20 per gereden kilometer bij een activiteit te verrekenen.

E-mail

Sinds kort verstuurt de vereniging e-mail via deze site. Mocht je deze willen ontvangen maar krijg je deze niet, of niet meer willen ontvangen, neem dan contact op met de webmaster. Mocht je een mailtje niet gehad hebben, kijk eerst even of het in een spamfilter is blijven hangen.

Bij wijziging van het e-mail adres: geef dit zowel aan het bestuur als de webmaster door zodra de wijziging ingaat. Of geef een ander geldig e-mailadres op.